Listování
od 

Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, 1955-, Bláha, Vladimír, Holák, Jan, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Procházka, Josef, Tomas, Robert, 1971- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií / Horák, Jiří, 1962-, Peňáz, Tomáš, 1963-, Rapant, Petr, 1960-, Růžička, Jan, 1976- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 268-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group / Świerczewska, Anna, Tokarski, Antoni, Zuchiewicz, Witold -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 12 (2006), s. 1027
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí / Janeček, Miloslav, 1941-, Kovář, Pavel, 1942- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 60, č. 7 (2010), s. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí / Kessler, Miroslav Ferdinand -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře / Čížková, Kristýna, Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- In: 18. kvartér : sborník abstrakt -- S. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy / Lorencová, Markéta -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- [7-8]
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice) / Melichar, Rostislav, Stříž, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace organického uhlíku během posledních 150 let v pěti sladkovodních rašeliništích v západní a střední Evropě
Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná / Jurková, Alena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely / Bílek, Kamil, Hrušecký, Igor -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 333-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky / Kříž, Vladislav, 1932- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 1 (2004), s. 27-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku / Havelka, Jaroslav, Sukač, Roman -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 151-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov) / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Akustická archeologie - nový směr výzkumu? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 11 (2007), s. 686-687
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid / Hrouda, František, Wohlgemuth, Jiří -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 285-290
Zdroj: ČGS (UNM)
Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Synposium -- s. 303-310
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Akustický televizor a jeho využití v geologii / Pavlosek, Vladimír, Pěkník, Silvestr, Švrčinová, Libuše -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 260-261, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)