Listování
od 

Akustický televizor a jeho využití v geologii / Pavlosek, Vladimír, Pěkník, Silvestr, Švrčinová, Libuše -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 260-261, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Akutní kardiovaskulární příhody a meziplanetární prostředí / Novák, M., Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference -- nestr.
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku / Jaroš, Ondřej, Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 448-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo? / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 1 (1990), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Al la petrologio de unu nordbohemia fonolito
Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum / Dudek, Arnošt, 1928-, Nekovařík, Čestmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 4 (1994), p. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary / Dudek, Arnošt, 1928-, Nekovařík, Čestmír -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Al rich waters from unsaturated sandstone zones: the rich acidified environment by atmospheric deposition in ČR?
Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 194-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Alacranite, arsenic-sulphur and realgar from burning dump of the Kateřina mine
Alarming limits in slope deformation monitoring / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Alaskadiscus, a new bellerophontoidean gastropod from the Upper Ordovician of the York and Farewell terranes of Alaska / Blodgett, R., Frýda, Jiří, Rohr, D. -- In: Short Notes on Alaska Geology -- Roč. 120, č. October (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia / Fediuk, František, 1929- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 30 (2004), p. 27-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Alaskity a příbuzné horniny proterozoického jílovského pásma středních Čech
Alaskodiscus, a new name for the Ordovician bellerophontoidean gastropod Alaskadiscus Rohr, Frýda and Blodgett, 2003 / Blodgett, R., Frýda, Jiří, Rohr, David -- In: Journal of Paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 87, č. 1 (2013), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Albert Maucher Award to David Dolejš -- In: Elements -- ISSN 1811-5209 -- Vol. 4, no. 1 (2008), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Albian ammonites from the cave Mokrá diera in the Javorová valley (Vysoké Tatry Succesion, High Tatras)
Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland) / Gasiński, Marian Adam -- In: Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen -- ISSN 0171-2225 -- Č. 9 (1992), s. 187-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Albian-Cenomanian boundary in the depositional area of Silesian Unit according to study of foraminifers and calcareous nannofossils (Outer Western Carpathians, Czech Republic)