Listování
od 

Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku / Jaroš, Ondřej, Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 448-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo? / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 1 (1990), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Al la petrologio de unu nordbohemia fonolito
Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum / Dudek, Arnošt, 1928-, Nekovařík, Čestmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 4 (1994), p. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary / Dudek, Arnošt, 1928-, Nekovařík, Čestmír -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Al rich waters from unsaturated sandstone zones: the rich acidified environment by atmospheric deposition in ČR?
Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 194-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Alacranite, arsenic-sulphur and realgar from burning dump of the Kateřina mine
Alarming limits in slope deformation monitoring / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Alaskadiscus, a new bellerophontoidean gastropod from the Upper Ordovician of the York and Farewell terranes of Alaska / Blodgett, R., Frýda, Jiří, Rohr, D. -- In: Short Notes on Alaska Geology -- Roč. 120, č. October (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia / Fediuk, František, 1929- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 30 (2004), p. 27-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Alaskity a příbuzné horniny proterozoického jílovského pásma středních Čech
Alaskodiscus, a new name for the Ordovician bellerophontoidean gastropod Alaskadiscus Rohr, Frýda and Blodgett, 2003 / Blodgett, R., Frýda, Jiří, Rohr, David -- In: Journal of Paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 87, č. 1 (2013), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Albert Maucher Award to David Dolejš -- In: Elements -- ISSN 1811-5209 -- Vol. 4, no. 1 (2008), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Albian ammonites from the cave Mokrá diera in the Javorová valley (Vysoké Tatry Succesion, High Tatras)
Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland) / Gasiński, Marian Adam -- In: Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen -- ISSN 0171-2225 -- Č. 9 (1992), s. 187-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Albian-Cenomanian boundary in the depositional area of Silesian Unit according to study of foraminifers and calcareous nannofossils (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Albian-Cenomanian boundary in the depositional area of Silesian Unit according to study of foraminifers and calcareous nannofossils (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Albian Foraminifera in the uppermost part of Lhoty Formation at the Bystrý Creek Section (Cretaceous of Silesian Unit, Outer Western Carpathians)