Listování
od 

Alaskodiscus, a new name for the Ordovician bellerophontoidean gastropod Alaskadiscus Rohr, Frýda and Blodgett, 2003 / Blodgett, R., Frýda, Jiří, Rohr, David -- In: Journal of Paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 87, č. 1 (2013), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Albert Maucher Award to David Dolejš -- In: Elements -- ISSN 1811-5209 -- Vol. 4, no. 1 (2008), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Albian ammonites from the cave Mokrá diera in the Javorová valley (Vysoké Tatry Succesion, High Tatras)
Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland) / Gasiński, Marian Adam -- In: Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen -- ISSN 0171-2225 -- Č. 9 (1992), s. 187-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Albian-Cenomanian boundary in the depositional area of Silesian Unit according to study of foraminifers and calcareous nannofossils (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Albian-Cenomanian boundary in the depositional area of Silesian Unit according to study of foraminifers and calcareous nannofossils (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Albian Foraminifera in the uppermost part of Lhoty Formation at the Bystrý Creek Section (Cretaceous of Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians / Skupien, Petr -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 10, no. 3 (2004), p. 203-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Albin Benedikt Castelli - ein bedeutsamer Bergmann und Forscher des Böhmischen Mittelgebirges
Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 24 (2002), s. 189-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland / Radoň, Miroslav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 15 (2003), p. 200
Zdroj: ČGS (UNM)
Albín Heinrich (1785-1864) / Pfeiferová, Anna -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 229
Zdroj: ČGS (UNM)
Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Tihlařík, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS / Fediuk, František, 1929- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Aľbit-fljuoritovyj tip mineralizacii v Grebečnoj u g. Abertamy
Albit-fluorite type of mineralization in Hřebečná near Abertamy
Albit-fluoritový typ mineralizace v Hřebečné u Abertam / Langrová, Anna, Pivec, Edvín -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Albite - a real pain in the neck of the IUGS classification of igneous rocks
Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians) / Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 24, no. 5-6 (1992), s. 349-356
Zdroj: ČGS (UNM)