Listování
od 

Albín Heinrich (1785-1864) / Pfeiferová, Anna -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 229
Zdroj: ČGS (UNM)
Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Tihlařík, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS / Fediuk, František, 1929- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Aľbit-fljuoritovyj tip mineralizacii v Grebečnoj u g. Abertamy
Albit-fluorite type of mineralization in Hřebečná near Abertamy
Albit-fluoritový typ mineralizace v Hřebečné u Abertam / Langrová, Anna, Pivec, Edvín -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Albite - a real pain in the neck of the IUGS classification of igneous rocks
Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians) / Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 24, no. 5-6 (1992), s. 349-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia / Jarchovský, Tomáš, Pavlů, Dana -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 1 (1991), s. 13-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty) / Boorová, Daniela, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Alcali-aggregate reaction-induced damage of concrete on the motorway D11
Alcalic volcanites in the Kladky phyllite from the borehole LV-23 Ludvíkov
ALCAPA - Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin, Graz, Austria, 1-3 July, 1992 (Variant.)
Alcapa II - Geological Evolution of the Alps-Carpathian-Pannonian System, Voinesti-Covasna, Romania, October 21-22, 1994. Abstracts Volume (Variant.)
Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology / Andreas, Michal, Bartonička, Tomáš, Benda, Petr, Březinová, Tereza, Hoffmannová, Anna, Horáček, Ivan, Hulová, Štěpánka, Hulva, Pavel, Lučan, Radek, Neckářová, Jana, Reiter, Antonín, Svačina, Tomáš, Šálek, Martin -- In: Acta Chiropterologica -- ISSN 1508-1109 -- Roč. 11, č. 1 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 1 (1986), p. 43-56, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Alethopteridy stefanu a permu Čech a Moravy
Aletopteridnyje stefanskogo jarusa i permskoj sistemy Čechii i Moravii
Aleuritic sediments of the Upper Hron River Dale and their properties
Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí / Bohatý, Martin, Šimek, Evžen -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)