Listování
od 

Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 1 (1986), p. 43-56, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Alethopteridy stefanu a permu Čech a Moravy
Aletopteridnyje stefanskogo jarusa i permskoj sistemy Čechii i Moravii
Aleuritic sediments of the Upper Hron River Dale and their properties
Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí / Bohatý, Martin, Šimek, Evžen -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Alfred E. (Ted) Ringwood (1930-1993) / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 268
Zdroj: ČGS (UNM)
Alfred Lacroix (1863-1948) / Rost, Rudolf, 1912-1999 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 12 (1983), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
The Alga Halicoryne Carpathica N. sp. from upper triassic of western Carpathians / Mišík, Milan, 1928- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 3 (1987), p. 285-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Algebraic Multilevel Methods with Aggregations: An Overview / Blaheta, Radim -- In: Large-Scale Scientific Computing -- s. 3-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Algenflora des unteren Badeniens (Corallinaceae, Bacillariophyceae) aus der Umgebung von Kosihovice (südslovakische Becken, Westkarpaten) / Čierna, Emilia, Schaleková, Anna -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae -- Nr. 39 (1985)
Zdroj: ČGS (UNM)
Algerina ge. nov. (Bivalvis, Nepiomorphia) ze siluru sverogondwanského okraje (Alžír), peri-Gondwanské Evropy (Francie, Itálie), Peruniky (pražská pánev, Čechy) a Sibiřská deska (tajmyrská pánev, Rusko)
Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia) / Kříž, Jiří -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 1 (2008), p. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Algerogyra apicostulata gen. et sp.n. (Bivalvia, Ostreina) from the Lower Cenomanian of Algeria / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 159, č. 1-4 (1990), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Algorithm of the problem of simulating the total wave field of the geomagnetic pulsation signal within the ionospheric transition layer / Prikner, Karel, Vagner, V. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 39, č. 2 (1995), s. 208-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Algorithmic modelling of rock environment. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Algorithms for parallel FEM modelling of thermo-mechanical phenomena arising from the disposal of the spent nuclear fuel / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr, Kohut, Roman, Starý, Jiří -- In: International Conference on Coupled T-H-M-C Processes in geo-systems: Fundamentals, Modelling, Experiments and Applications. 1 -- s. 391-396
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Algorithms for Semi-Coercive Beam Problem with a Unilateral Elastic Subsoil of Winkler's Type / Sysala, Stanislav -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 69-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Algoritmické modelování horninového prostředí / Drbohlav, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 397
Zdroj: ČGS (UNM)
Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba / Díaz, Jorge Luis Díaz, Kirchner, Karel, 1951- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 1 (1986), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)