Listování
od 

Aliphatic C-H bond responses in the 900 - 700 cm-1 region of the FTIR spectra of coal tars / Černý, Jaroslav -- In: Fuel Science and Technology International -- Roč. 13, č. 6 (1995), s. 807-818
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aljumigidrokalcit v vostočnoslovackom fliše
Alkali-aggregate reaction in concrete floor.
Alkali-aggregate reaction-induced damage of concrete on the motorway D 11.
Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials - CD ROM -- ISBN 1-903978-21-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Alkali distribution in carbonate rocks of the Líšeň Formation in the dump area in the eastern part of the Mokrá Quarry (Moravian Karst)
Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling / Galbarczyk-Gąsiorowska, L., Müller, A., Seltmann, Reimar, Słaby, Ewa -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 89, no. 1-2 (2007), p. 1-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkali feldspar palaeorhyolite from Ludmírov in the Drahany Upland
Alkali-feldspar syenite from glacial deposits near Tomíkovice (northern Moravia)
The alkali-feldspar syenite from Markvartice near Třebíč
Alkali metals and alkaline earths metals in the crystalline schists of the Malé Karpaty Mts., metamorphic zones / Martiny, Eduard, Miklóš, Jaroslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 4 (1987), p. 437-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkali metals (K, Na, Rb, Li) and Mg in the process of potassium metasomatism of late cenozoic volcanic rocks from middle Slovakia / Forgáč, Jozef, Kupčo, Gejza, Valigová, Mária -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 39 (1985), p. 21-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkali rocks of fluxes and rare element sources
Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimen / Lukschová, Šárka -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 18 (2009), s. 75-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Alkali-silica reaction products: comparison between samples from concrete structures and laboratory test specimens / Pertold, Zdeněk, Přikryl, Richard, Šachlová, Šárka -- In: Materials Characterization -- ISSN 1044-5803 -- Roč. 61, č. 12 (2010), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků / Kopecký, Lubomír, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří / Ulrych, Jaromír -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 15-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie. / Jelínek, Emil, Jelínek, Emil, 1943-, Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Ulrych, Jaromír, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko) / Výmola, Jan, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)