Listování
od 

Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts. / Hovorka, Dušan, Spišiak, Ján -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3 -- s. 578
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalische und ultramafische Karbonat-Lamprophyre der zentralen böhmischen Karbonbecken, Tschechische Republik
Die alkalischen subvulkanischen Gesteine des Intruzivszentrums von Roztoky im Böhmischen Mittelgebirge
Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich / Błaś, Marek, Potocka, Joanna, Sobik, Mieczyslaw, Twarowski, Ryszard -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 74-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalization of hydrometeors in the Western Sudetes
Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů / Goliáš, Viktor, Průša, Richard, Štaifová, Květoslava, Zadina, Jiří -- In: Časopis lékařů českých -- ISSN 0008-7335 -- Roč. 147, č. 6 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
All-republic colloquium of museologists
Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava / Filip, Jan, Houzar, Stanislav, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 87-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava / Filip, Jan, Houzar, Stanislav, Sulovský, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 87 (2002), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 415-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Allanit-(Ce) from the localities of the Žulová Massif
Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv) / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 21, č. 1 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu / Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 343-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu / Losos, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. XV/2007, č. 4 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Allanit v moladanubických amfibolitech u Polničky (u Žďáru n. S., západní Morava)
Allanite and its alteration products from pegmatite and skarn near Rešice, Western Moravia, Czech Republic
Allanite and its alteration products from pegmatite and skarn near Řešice, Western Moravia, Czech Republic
Allanite-(Ce) in the rocks of the Tetčice suite (Brno Massif)
Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia) / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 80 (1995), p. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden / Cempírek, Jan, Čtvrtlík, Radim, Filip, Jan, Novák, Milan, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 97, č. 5-6 (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)