Listování
od 

Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic / Emmer, J., Gomboš, L., Ira, P., Novák, Jan, Pačes, Tomáš, 1937-, Štrof, P. -- In: Water-Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- s. 575-578
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline massif Lovozery
Alkaline Rocks with Carbonatite Affinity in the Bohemian Massif, Czech Republic / Svobodová, Jana, Ulrych, Jaromír -- In: Symposium on Carbonatites and Associated Alkaline Rocks and Field Workshop on Carbonatites of Tamil Nadu. Abstracts -- s. 42
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alkaline subvolcanic rocks of České středohoří Mts. compared to those of Kaiserstuhl (Germany) and Monteregian Hills (Canada): petrological-geochemical study
Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia / Fediuk, František, 1929- -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [9]
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints / Bendl, Jiří, Bilik, István, Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 1 (1996), p. 55-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia: Petrological and Geochemical Constraints / Bendl, J., Bilik, I., Pivec, Edvín, Povondra, P., Rutšek, J., Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 40, - (1996), s. 53-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts. / Hovorka, Dušan, Spišiak, Ján -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3 -- s. 578
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalische und ultramafische Karbonat-Lamprophyre der zentralen böhmischen Karbonbecken, Tschechische Republik
Die alkalischen subvulkanischen Gesteine des Intruzivszentrums von Roztoky im Böhmischen Mittelgebirge
Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich / Błaś, Marek, Potocka, Joanna, Sobik, Mieczyslaw, Twarowski, Ryszard -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 74-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalization of hydrometeors in the Western Sudetes
Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů / Goliáš, Viktor, Průša, Richard, Štaifová, Květoslava, Zadina, Jiří -- In: Časopis lékařů českých -- ISSN 0008-7335 -- Roč. 147, č. 6 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
All-republic colloquium of museologists
Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava / Filip, Jan, Houzar, Stanislav, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 87-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava / Filip, Jan, Houzar, Stanislav, Sulovský, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 87 (2002), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 415-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Allanit-(Ce) from the localities of the Žulová Massif
Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv) / Buriánek, David -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 21, č. 1 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu / Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 343-346
Zdroj: ČGS (UNM)