Listování
od 

Alpine type paragenesis of the veins and other mineral parahenesis in Barchovice quarry (WSW of Zásmuky near Kolín, Czech Republic)
Alpine-type vein minerals from Kutná Hora
Alpine-type veins in the Šumperk massif mantle
Alpine veins in amphibolites of the Polička Crystalline Unit
Alpinotype ultrabasic rocks of the eastern Moldanubian margin
Alpinotype ultrabasite on the SE part of the Bohemian Massif
Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu / Suk, Miloš -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 13 (1997), s. 193-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika / Suk, Miloš -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 94-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise / Hók, Jan, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpinské pohřbení a heterogenní exhumace veporské kůry v západních karpatech: termodynamické a argonové difúzní modelování
Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 203-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 23-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpská parageneze v jihočeském regionu / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 50-55
Zdroj: ČGS (UNM)
"Alpy v době ledové" po stu letech / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 8 (2007), s. 524-525
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
"Alpy v době ledové" po stu letech / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 8 (2007), s. 524-525
Zdroj: ČGS (UNM)
Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa / Duďa, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 89-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Altaite - a new telluride from the Zlatá Baňa deposit (eastern Slovakia)
Alte Goldgewinnung in der Region südlich von Prag (Mittelböhmen)