Listování
od 

Aluminium complex in coal / Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 3 (147), p. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Aluminium complexes in coal and their thermal stability / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: 11th Coal Geology Conference, Prague 2008, Volume of Abstracts -- S. 32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aluminium complexes in coal and their thermal stability / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 22, - (2009), s. 69-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aluminium complexes in coal and their thermal stability / Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 22 (2009), p. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate / Fuchs, H., Götze, J., Pilot, J., Plötze, M., Tichomirova, M. -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 65, no. 3 (2001), p. 407-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study / Hostomský, Jiří, 1941-, Hradil, David, Soukupová, Jana -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 53, no. 2 (2002), p. 117-121
Zdroj: ČGS (UNM)
The aluminium salts and hydroxides in the environment of Czech Republic
Aluminum bentonite - an effective agent for treatment of wastewaters polluted with acrylate dispersions / Duchek, Petr -- In: Proceedings : symposium New mineral raw materials (NEMIRAM) -- s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by leucogranite in western Bohemia / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: 8th Keele Meeting on Aluminium. Book of Abstracts. The Natural History of Aluminium: From Non-Selection to Natural Selection. 46 -- ISBN 978-80-213-1910-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by serpentine in western Bohemia / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: 8th Keele Meeting on Aluminium. Book of abstracts. The Natural History of Aluminium: From Non-Selection to Natural Selection. 46 -- ISBN 978-80-213-1910-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aluminum chemistry in two Czech catchments with contrasting geology subject to acidic atmospheric deposition in 1992-1998 / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: AGU 2001 Fall Meeting -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aluminum in acidic mine waters in the surroundings of Pernek village, Western Slovakia
Aluminum, phosphorus, and oligotrophy - assembling the pieces of the puzzle / Amirbahman, A., Coolidge, K., Fernandez, I., Navrátil, Tomáš, Norton, S. -- In: Verhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie -- Roč. 29, č. 4 (2006), s. 1877-1886
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou / Kubišta, Miroslav, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 15-17, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Alunit a arkanit z pískovcového pseudokrasu na Kokořínsku / Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 93-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alunit a arkanit z pískovcového pseudokrasu na Kokořínsku / Cílek, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 140-141
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice / Pánek, Tomáš, 1977-, Šilhán, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou / Ferbar, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 231-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 15 (1984), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka / Langrová, Anna, Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 202-206
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH