Listování
od 

Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Medek, Zdeněk, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy) / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 225-229
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 225-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti / Cílek, Václav, jr., Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 119-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska / Cílek, Václav, jr., Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 158-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Amanitichnus omittus ichnogen. et ichnosp. nov. from the Middle Cambrian, Barrandian area, Czech Republic / Chlupáč, I., Mikuláš, Radek -- In: Ichnos -- ISSN 1042-0940 -- Roč. 3, 3/4 (1995), s. 1-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Amat victoria curam. The device of Matthew II as it appears on medals. / Kleisner, Tomáš -- In: Studia Rudolphina -- ISSN 1213-5372 -- Roč. 9, č. podzim (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Amatérská Cave - results and perspectives of speleological exploration
The Amatérská cave: exploration vs. protection
Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu / Motyčka, Zdeněk, 1969- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí / Kadlec, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-4, T 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Amazonit a amazonitové pegmatity / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Amazonite and amazonite pegmatites
Amazonite pegmatites from the Kola peninsula
Amazonitové pegmatity poloostrova Kola / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 292-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag) / Buřival, Zbyněk, Řezníček, Ivo -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Amber, natural resins, fossil and recent organic substances
Amber occurrences in the Czech Republic
Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic) / Nel, André, Prokop, Jakub, 1976- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic / Hůnová, Iva, 1958-, Ostatnická, Jana, Šantroch, Jaroslav -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)