Listování
od 

Ambiguous moment tensors and radiation patterns in anisotropic media with applications to the modeling of earthquake mechanisms in W-Bohemia / Krüger, Frank, Rössler, D., Rümpker, G. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 1 (2004), p. 233-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 326-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Amblygonite from lithium pegmatite from Dolní Rožínka (western Moravia)
An amendment of the building law from the engineering-geology point of view
An amendment of the geological law
An amendment to the Mines Act and further development of the Mining Law in the Czech Republic
Amendments made to geology and mining
Amerika a 28. mezinárodní geologický kongres / Pravda, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Amethyst finds in Železné hory Mts.
Amethyst from Bludov near Šumperk
Amethyst from Ciboušov
Amethyst from Dolní Bory
Amethyst from Kojatín near Třebíč
Amethyst from Medvědín (Krkonoše Mts.)
Amethyst occurences in Czechoslovakia
Amethyst occurrences in hydrothermal veins in the Middle- and South-Bohemia
Amethyst occurrences in the Krkonoše piedmont
Amethysts from fluorite mines in Bohemia
Amethysts from moldavite-bearing fluvial sediments