Listování
od 

Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou / Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 233
Zdroj: ČGS (UNM)
Ametysty České republiky a Slovenské republiky / Ďuďa, Rudolf, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů / Dočkal, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 383-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibol-plagioklásový rohovec z kontaktní aureoly tanvalského granitu v severních Čechách - surovina pro neolitické nástroje
Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 420-422
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem) / Hanžl, Pavel, Němečková, Monika -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 144-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně / Fišera, Milan, 1937-, Kotrba, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 3 (1982), s. 150-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 136-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity chýnovské pestré skupiny / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 136-138
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfibolity gföhlské skupiny / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2009. Sborník abstraktů -- S. 14-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2006), s. 125-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2005), s. 113-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfiboly / Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy / Fejdiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, S., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 63-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Amfiboly třebíčského plutonu / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2008 : sborník abstraktů -- S. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH