Listování
od 

Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně / Fišera, Milan, 1937-, Kotrba, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 3 (1982), s. 150-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 136-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity chýnovské pestré skupiny / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 136-138
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfibolity gföhlské skupiny / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2009. Sborník abstraktů -- S. 14-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2006), s. 125-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2005), s. 113-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfiboly / Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy / Fejdiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, S., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 63-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Amfiboly třebíčského plutonu / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2008 : sborník abstraktů -- S. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice) / Höck, Volker, Leichmann, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví / Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, Stanislav, Němečková, Monika, Novák, Milan, 1952- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno) / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
Amino acid formation induced by high-power laser in CO2/CO-N-2-H2O gas mixtures / Babánková, Dagmar, Civiš, Svatopluk, Cvačka, Josef, Frank, Otakar, Jehlička, Jan, Juha, Libor, Králíková, Božena, Krása, Josef, Kubát, Pavel, Muck, Alexander, Pfeifer, Milan, Skála, Josef, Ullschmied, Jan -- In: Chemical Physics Letters -- ISSN 0009-2614 -- Roč. 386, č. 1-3 (2004), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data / McCoy, William D., Oches, Eric A. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 2 (1995), p. 34-86
Zdroj: ČGS (UNM)