Listování
od 

Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy / Fejdiová, Viktória -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, S., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 63-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Amfiboly třebíčského plutonu / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2008 : sborník abstraktů -- S. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice) / Höck, Volker, Leichmann, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví / Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu / Houzar, Stanislav, Němečková, Monika, Novák, Milan, 1952- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno) / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
Amino acid formation induced by high-power laser in CO2/CO-N-2-H2O gas mixtures / Babánková, Dagmar, Civiš, Svatopluk, Cvačka, Josef, Frank, Otakar, Jehlička, Jan, Juha, Libor, Králíková, Božena, Krása, Josef, Kubát, Pavel, Muck, Alexander, Pfeifer, Milan, Skála, Josef, Ullschmied, Jan -- In: Chemical Physics Letters -- ISSN 0009-2614 -- Roč. 386, č. 1-3 (2004), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data / McCoy, William D., Oches, Eric A. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 2 (1995), p. 34-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Aminostratigraphy of loess across Middle Europe / Gnieser, Dagmar, McCoy, William D., Oches, Eric A. -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (1995), p. 182
Zdroj: ČGS (UNM)
Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.) (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 177 (2008-2009), p. 161-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.) (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic) / Prokop, Rudolf J. -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 177, č. 12 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Ammonite stratigraphy of the pre-Albian Lower Cretaceous formation of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republics) / Vašíček, Zdeněk -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 48, no. 4 (1997), p. 231-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Ammonite zonation for the Lower Cretaceous of the Mediterranean Region; basis for the stratigraphic correlations within IGCP-Project 262 / Aguirre-Urreta, Maria B., Avram, Emil, Company, Miguel, Hoedemaeker, Philip J., Vašíček, Zdeněk -- In: Revista espanola de paleontología -- ISSN 0213-6937 -- Roč. 8, č. 1 (1993), s. 117-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Ammoniten des Desmoceratentyps aus Ablagerungen der Hauterive-Barréme-Grenze von der Lokalitaet Lietavská Lúčka bei Žilina (Westkarpaten, Križna Decke) / Duraj, Miloš, Filák, Pavel, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 55-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Ammonites and stratigraphy of Czorsztyn limestones base in Klippen Belt of Slovakia and Ukrainian Carpathians
Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit) / Halásová, Eva, Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 16 (1992), s. 43-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Ammonites, biostratigraphy and bio-events of the Pecínov Member (Upper Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin) / Cápová, Andrea, Čech, Stanislav, Ekrt, Boris, Frank, Jiří, Košťák, Martin, Kubajko, Michal, Kvaček, Jiří, Mazuch, Martin, Sklenář, Jan -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ammonites in basal parts of reifling limestones in Choč nappe on southern slopes of Nízké Tatry Mts. / Rakús, Miloš -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 1 (1986), p. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)