Listování
od 

Analýza životního prostředí střední a východní Evropy / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Analyzing brachiopod distribution patterns before and after tht Triassic-Jurassic mass extinction in the Northern Calcareous Alps (Austria) / Siblík, Miloš, Tomašových, A. -- In: Transdanubian Range (Hungary) and Northern Calcareous Alps (Austria) : T-J boundary events recorded in platform to basinal marine depositional environments of the western Tethys -- s. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení / Perný, Miroslav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 3 (1995), s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe / Geršl, Milan, Halířová, Jarmila, Hypr, Dušan, Leontovyčová, Drahomíra -- In: Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýzy seismicity oblasti západočeských rojů
Anastomosing river system in the Landscape Protected Area Litovelské Pomoraví
Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 19-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Anatas-cemented silicified Paleogenic debris in silcretes of Klinec terrace
Anatas v chlorit-křemen-albitickém hydrotermalitu u Hluboké nad Vltavou / Vrána, Stanislav -- In: Minerál, svět nerostů a drahých kamenů -- ISSN 1213-0710 -- Roč. 16, č. 4 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 56-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí / Čech, Vítězslav, Halíček, Ivo -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 277-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Anatas z Krupky / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 420-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny / Běhal, Ondřej, Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 338-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Anatase from Krásněves near Velké Meziříčí (western Moravia, Czechoslovakia)
Anatase in chlorite-quartz-albite hydrothermalite near Hluboká nad Vltavou
Anatase in the collection of the department of mineralogy and petrology, National Museum, Prague
Anatexis and fluid infiltration processes around magmatic reservoirs
Anatexis during high-pressure crustal metamorphism: evidence from garnet-whole rock REE relationships and zircon-rutile Ti-Zr thermometry in leucogranulites from the Bohemian Massif / Harley, Simon, Kotková, Jana -- In: Journal of Petrology -- ISSN 0022-3530 -- Roč. 51, č. 10 (2010), 35
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)