Listování
od 

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) / Brejcha, Roman, Kovačiková, Lenka, Květina, Petr, Půlpán, Marek, Řídký, Jaroslav, Stolz, Daniel, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 64, č. 4 (2012), 67
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok - arenig / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 59-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza časových řad akustické emise a důlních otřesů z oblasti Ostravsko-kravinských otřesových dolů
Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi / Hradecký, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza české geomorfologické terminilogie / Zapletal, Ladislav -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 69-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza činnosti Státních geologických služeb / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 1 (1997), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 68-75
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 132-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 6 (2007), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 59-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín / Klimeš, Jan -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 40-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín / Klimeš, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 40-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl / Aldorf, J., Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 1 (2007), s. 147-153
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy / Bílek, Kamil, Hrušenský, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 147-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin / Ambruš, Jozef, Blahut, Ľuboslav, Blahutová, Ema, Košík, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza hydrologických dat z Modravských povodí / Máca, Petr, 1973-, Pavlásek, Jiří, Ředinová, Jana, 1981- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 207-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Proceedings of the International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /4./ -- S. 253-258
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG