Listování
od 

Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy / Bílek, Kamil, Hrušenský, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 147-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin / Ambruš, Jozef, Blahut, Ľuboslav, Blahutová, Ema, Košík, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza hydrologických dat z Modravských povodí / Máca, Petr, 1973-, Pavlásek, Jiří, Ředinová, Jana, 1981- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 207-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Proceedings of the International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /4./ -- S. 253-258
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza ledvinových kamenů FTIR spektrometrem Nicolet
Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Vlastivědný sborník Mělnicka -- s. 47-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) / Ábelová, Martina -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 227-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza močových a žlučových konkrementů infračervenou mikroskopií / Linhartová, M., Machovič, V., Novotná, M., Sýkorová, Ivana -- In: Klinická biochemie a metabolismus -- Roč. 5, č. 9 (1997), s. 84-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně / Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje / Černík, J., Kunc, Josef -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 613-620
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna / Roupec, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza nejistot při modelování podpovrchového odtoku ze svahu metodou duálního kontinua s využitím izotopu kyslíku 18O jako přirozeného stopovače
Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak / Měchurová, Zdeňka, Selucká, Alena, Sulovský, Petr -- In: Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. -- ISSN 0323-0570 -- Roč. 87, č. 1/2 (2002), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí / Dirner, Vojtěch -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 287-290
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ / Boháček, Z., Franců, E., Franců, J., Hladil, Jindřich -- In: Český kras -- s. 30-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ / Boháček, Zbyněk, Bosák, Pavel, 1951-, Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru / Tereková, Viera -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 243-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005 -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice) / Dobeš, Petr, Ďurišová, Jana, 1936-, Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)