Listování
od 

Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 147-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu / Kalvoda, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s. / Urban, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 695-701
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí / Čopjaková, Renata, Holá, Markéta, Kanický, Viktor, Konečná, Veronika, Leichmann, Jaromír, Škoda, Radek -- In: 13. Spektroskopická konference -- ISBN 80-903732-2-4 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Analýza přínosu a nákladů GIS technologií / René, Miloš -- In: System -- Roč. 2, č. 3 (2000), s. 24-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech / Král, Viktor, Taraba, Boleslav, 1956-, Voráček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů / Janek, Jiří, Král, Viktor, Pavelek, Zdenek, Taraba, Boleslav, 1956-, Voráček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích / Pospíšil, Pavel, 1966- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 3 (2008), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné / Mužík, Filip -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných / Fendeková, Miriam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992), s. 358-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků / Bujok, Petr -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 195-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče / Kaštovský, Jan, Kočár, Petr, Kočárová, Romana -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 2 (2006), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza růstu globální teploty / Střeštík, Jaroslav -- In: Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany / Peter, Pavol -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 122-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy / Balcarová, J., Kadlec, Jaroslav, Man, Otakar, Stehlík, Filip -- In: 15. kvartér 2009 : sborník abstrakt -- S. 31-32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí / Dubinski, Jozef, Trávníček, Ludvík -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 433-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 319-325
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP / Blahut, Ľuboslav, Feriančik, Eliáš, Hric, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza specií rtuti v modelových vzorcích / Hojdová, Maria, Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan -- In: Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí -- s. 129-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly / Daněk, Tomáš, Kořínek, Robert, Kukutsch, Radovan, Michalčík, Petr, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- [2] s. T 7
Zdroj: ČGS (UNM)