Listování
od 

Analýza růstu globální teploty / Střeštík, Jaroslav -- In: Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany / Peter, Pavol -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 122-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy / Balcarová, J., Kadlec, Jaroslav, Man, Otakar, Stehlík, Filip -- In: 15. kvartér 2009 : sborník abstrakt -- S. 31-32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí / Dubinski, Jozef, Trávníček, Ludvík -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 433-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 319-325
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP / Blahut, Ľuboslav, Feriančik, Eliáš, Hric, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza specií rtuti v modelových vzorcích / Hojdová, Maria, Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan -- In: Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí -- s. 129-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly / Daněk, Tomáš, Kořínek, Robert, Kukutsch, Radovan, Michalčík, Petr, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- [2] s. T 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza stability svahu pomocí random finite element method / Mašín, David, Suchomel, Radek (2007) -- In: 35th Conf. Zakládání Staveb -- ISBN 978-80-7204-544-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Analýza šumových spekter / Rušajová, Jana, Sosnovec, L. -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 61-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů / Drahoňovský, Radmil, Janout, Zdeněk, Koníček, Ján, Pospíšil, Stanislav, Vobecký, Miloslav -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 442-453
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu / Cigánek, Jindřich, Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Stavebnictví -- Roč. 10, č. 13 (2013), s. 54-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku / Doležalová, Hana, Holečko, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 85-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách / Novotný, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 10 (127), s. 51-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie / Souček, Kamil -- In: Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství. -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 75-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku / Šimkovičová, Jarmila -- In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS / Bláha, Svatopluk, Pertold, Zdeněk, Pudil, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 119-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh / Ševulová, Naděžda, Tkáčová, Klára -- In: Banícke listy -- Č. 12 (1988), s. 38-47
Zdroj: ČGS (UNM)