Listování
od 

Anisotropy and texture of olivine-bearing mantle rocks at high pressures / Burilichev, D. E., Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 37, č. 1 (2001), s. 59-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Anisotropy in a vicinity of a borehole from the qP wave slowness and polarization / Pšenčík, Ivan, Zheng, Xuyao -- In: Expanded abstracts of the 6th SBGf meeting -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Anisotropy of European lithosphere and its changes associated with suture zones / Babuška, Vladislav, 1937-, Plomerová, Jaroslava, Šílený, Jan -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 332-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks in the Rayleigh Law region: Modelling errors arising from linear fit to non-linear data / Hrouda, František -- In: Studia Geophysica et Geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 51, č. 3 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge / Hrouda, František, Pokorný, Jiří, Suza, Petr -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 2004, no. 238 (2004), p. 69-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Anisotropy of magnetic susceptibility of the multiphase intrusion if the Nasavrky plutonic complex: structural implication / Hrouda, F., Schulmann, K., Táborská, Štěpánka -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 42, č. 2 (1998), s. 349-350
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Anisotropy of magnetiic susceptibility of the multiphase intrusion of the Nasavrky plutonic complex: structural implications / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 349-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Anisotropy of P-waves determined on samples from the borehole in the amphibolites of the Rataje zone / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Vajdová, Veronika -- In: Deformation mechanisms in nature and experiment -- s. 56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Anisotropy of sandstone reservoir and shale overburden estimated from spherical sample measurements and cross-dipole logging / Bona, A., Brajanovski, M., Duncan, G., Gurevich, B., Lokajíček, Tomáš, Nadri, D., Urosevic, M. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 11, - (2009), s. 4956-4956
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust / Málek, Jiří, Valenta, Jan -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 15 (2006), s. 7-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust / Málek, Jiří, Valenta, Jan -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 15 (2006), p. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Anisotropy of the uppermost crust in the region of Eger Rift / Málek, Jiří, Valenta, Jiří -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 250
Zdroj: ČGS (UNM)
The anisotropy of ultrasonic waves velocity and attenuation of migmatite samples under uniaxial loading / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Svitek, Tomáš -- In: 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium 2013 -- S. 1281-1290
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Anizotropie a nehomogenita litosféry a astenosféry / Cidlinský, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Anizotropie P-vln v horninách seismicky aktivní oblasti Západních Čech.
Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky / Dohnal, J., Jáně, Z., Vajdová, Veronika, Vilhelm, J. -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl) -- s. 20-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Anizotropie rychlosti v mělké seismice / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R., Skopec, J., Vilhelm, J. -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl) -- s. 206-212
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Anizotropie seismických vln v připovrchové vrstvě
Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření / Mašín, David, Rott, Josef -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 4 (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Anizotropija i tekstura olivinosoderžaščich mantijnych porod pri vysokich davlenijach / Buriličev, D. E., Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Fizika Zemli -- ISSN 0002-3337 (2001), s. 64-78
Zdroj: ČGS (UNM)