Listování
od 

Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry. Přikryl R., Svobodová J., Žák K., Hradil D / Hradil, D., Přikryl, R., Svobodová, J., Žák, Karel -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 16, č. 4 (2004), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anthropogenic origin of salt efflorescences on sandstone sculptures (Charles bridge, Prague, Czech Republic) ? mineralogical and stable isotope geochemistry evidence / Hradil, David, Přikryl, Richard, Svobodová, Jiřina, Žák, Karel -- In: European Journal of Minrealogy -- ISSN 0935-1221 -- Roč. 16, č. 4 (2004), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Anthropogenic Radiogenic Contamination of Soils in the Highland Regions of North Moravia (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky Mts.)
Anthropogenic relief transformations of the eastern part of the Podyjí National Park
Anthropogenic v. geogenic mass movements - Czech case history / Kukal, Zdeněk -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 29, č. 1 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 29 (2003), p. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Anthropogenous changes of the engineering geological environment in the area of Komárno, western Slovakia
Anthropogenous transformation of valley plains
Anthropoground of dumps in North-Bohemian Brown-Coal Basin
Anthropological evaluation of skeletal remains from Nová Ves (district Mělník)
Anthropologische Auswertung der Menschlichen Skelette von Nova Ves. / Dobisíková, Miluše -- In: Fontes Archaeologicic Pragensis -- ISBN 80-7036-209-X -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Anthropology of Holocene populations.
Anthropometry of the skeleton of neaderthalman / Vlček, Emanuel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1986, no. 2 (1988), p. 251-263
Zdroj: ČGS (UNM)
The anthroposoil of waste dumps in the North-Bohemian Brown Coal Basin reclaimed for agriculture purpose
Antická cunami " Středozemí a vulkanismus patří k sobě / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 709-709
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 709
Zdroj: ČGS (UNM)
Antická gema z Mušova (j. Morava) / Dočkal, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 5 (1995), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)
Antická keramika na zámku v Mnichově Hradišti. / Dufková, Marie -- In: Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů. -- ISBN 978-80-86516-31-8 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence / Edel, Jean Bernard, Holub, František V., Schulmann, Karel -- In: Journal of the Geological society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 160, no. 2 (2003), p. 209-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Antiferrodistortive phase transition in EuTiO3 / Belik, A., Drahokoupil, Jan, Dušek, Michal, Fuith, A., Goian, Veronica, Kachlik, M., Kamba, Stanislav, Laufek, František, Maca, K., Pacherová, Oliva, Palatinus, Lukáš, Rohlíček, Jan, Sagarna, L., Savinov, Maxim, Schranz, W., Shkabko, A., Weidenkaff, A. -- In: Physical Review B -- ISSN 1098-0121 -- Roč. 86, č. 5 (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)