Listování
od 

Antiferrodistortive phase transition in EuTiO3 / Belik, A., Drahokoupil, Jan, Dušek, Michal, Fuith, A., Goian, Veronica, Kachlik, M., Kamba, Stanislav, Laufek, František, Maca, K., Pacherová, Oliva, Palatinus, Lukáš, Rohlíček, Jan, Sagarna, L., Savinov, Maxim, Schranz, W., Shkabko, A., Weidenkaff, A. -- In: Physical Review B -- ISSN 1098-0121 -- Roč. 86, č. 5 (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Antigorit aus Metalultramafiten der Westkarpaten unter dem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) / Gerthofferová, Helena -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 40 (1985), p. 125-131, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antigorit metalul'tramafitov zapadnych Karpat v elektronnom mikroskope
Antigravitation in the first second after the Big Bang?
Antimon a antimonit - několik zajímavostí / Fojtík, Ladislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 244-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonem bohatý arzenopyrit z ložiska Pezinok v Malých Karpatech / Dadák, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 89-92, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 256-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 255
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonite and other minerals of interest from Osoblaha region
Antimonite in collection of the South Bohemia Museum
Antimonite ore mineralization in the Humel nappe of the gemeric unit and the block pattern of the Tinesova dolina valley (Western Carpathians)
Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny / Peterec, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 267-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonová mineralizace v severomoravském regionu / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 268-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 220-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 253-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Škvor, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 205-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Škvor, Karel, Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 145-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Antimony and antimonite - thing of interest
Antimony and arsenic leaching from secondary lead smelter air-pollution-control residues / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Waste Management and Research -- ISSN 0734-242X -- Roč. 28, č. 7 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF