Listování
od 

Antropocén / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 2 (2002), s. 81-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogene carbonate crusts from the vicinity of Radotín Cement Factory
Antropogenic changes in relief within a town on example of Moskow and Bratislava
Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi) / Molenda, Tadeusz, Rzętała, Martyna A. -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenizace reliéfu současné krajiny / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR -- s. 8-10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule / Smolová, Irena -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 45-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna / Vojtaško, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy) / Bachireva, L. V., Lichačeva, E.A., Mazúrová, Valéria, Stankoviansky, Miloš, Žigalin, A. D. -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 41, č. 4 (1989), s. 389-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní a geogenní přemísťování hornin a zemin - situace v České republice
Antropogenní a geogenní přemísťování hornin a zemin : situace v České republice
Antropogenní Gd v povrchové vodě, drenážního systému a v pitné vodě Prahy, Česká republika
Antropogenní jezera Česka / Hrdinka, Tomáš -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 3 (2005), s. 210-228, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora / Cílek, Václav, Martínek, Jaroslav, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- s. 51-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora / Cílek, Václav, 1955-, Martínek, Jaroslav, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny / Cílek, Václav, Skřivan, Petr -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 58-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny / Cílek, Václav, jr., Skřivan, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR / Zapletal, Ladislav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 23 (1984), s. 121-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu / Cílek, Václav, jr., Šrein, Vladimír, Zeman, Antonín -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 20-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla) / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 22 (1985), s. 13-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly) / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X (1986), s. 5-52
Zdroj: ČGS (UNM)