Listování
od 

Antropogenní jezera Česka / Hrdinka, Tomáš -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 3 (2005), s. 210-228, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora / Cílek, Václav, Martínek, Jaroslav, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- s. 51-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora / Cílek, Václav, 1955-, Martínek, Jaroslav, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny / Cílek, Václav, Skřivan, Petr -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 58-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny / Cílek, Václav, jr., Skřivan, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR / Zapletal, Ladislav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 23 (1984), s. 121-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu / Cílek, Václav, jr., Šrein, Vladimír, Zeman, Antonín -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 20-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla) / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 22 (1985), s. 13-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly) / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X (1986), s. 5-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí / Hroch, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam / Lokvenc, Theodor -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 287-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní původ solných krust na pískovcových sochách na pražském Karlově mostě (Česká republika): Důkazy mineralogie a geochemie stabilních izotopů.
Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky) / Abraham, Miloš, Baldík, Vít, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Novotný, Roman, Pecina, Vratislav, Veleba, Bohumil -- In: Geochémia 2006, zborník referátov -- ISBN 80-88974-88-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Antropogenní součásti šlichových vzorků / Švestka, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, A. -- In: Krajina-životní prostředí, regiony -- s. 53-54
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice) / Andrejkovič, Tibor, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, Andrea -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, Andrea -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- s. 31-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní transformace údolních niv / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989) / Zárybnický, Miloš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického -- Roč. 36 (1987), s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)