Listování
od 

Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky) / Abraham, Miloš, Baldík, Vít, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Novotný, Roman, Pecina, Vratislav, Veleba, Bohumil -- In: Geochémia 2006, zborník referátov -- ISBN 80-88974-88-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Antropogenní součásti šlichových vzorků / Švestka, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, A. -- In: Krajina-životní prostředí, regiony -- s. 53-54
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice) / Andrejkovič, Tibor, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, Andrea -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, Andrea -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- s. 31-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní transformace údolních niv / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989) / Zárybnický, Miloš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického -- Roč. 36 (1987), s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 65-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách / Kříž, Hubert, Zálešáková, Dana -- In: Sbornik referatu VI Konferencje naukowej "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i poziemnych" -- s. 47-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní změny reliéfu Prahy / Cílek, Václav -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 167-177
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogenní změny reliéfu Prahy / Cílek, Václav, jr. -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 167-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy / Kirchner, Karel, Svobodová, E. -- In: GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE -- S. 14-14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogennyj ograditeľnyj val na Gostyne i jego geomorfologičeskaja ocenka sredi zemljannych valov v ČSR
Antropogennyje gornyje formy reľjefa v Krkonošskom Nacionaľnom parke. čásť II. (rudniki)
Antropogennyje gornyje formy reľjefa v Krkonošskom nacionaľnom parke. Čásť III. (zoltyje priiski i obsledovateľnyje inženerskogeologičeskije štoľni)
Antropogennyje izmenenija rel'jefa na territorii goroda (na primere Moskvy i Bratislavy)
Antropologické zhodnocení koster z Nové vsi u Mělníka.
Antropologie holocenních populací. / Brůžek, Jaroslav, Černý, Viktor, Stránská, Petra, Velemínský, Petr (2007) -- In: Pravěký svět a jeho poznání. -- ISBN 978-80-86124-75-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM