Listování
od 

Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického -- Roč. 36 (1987), s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 65-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách / Kříž, Hubert, Zálešáková, Dana -- In: Sbornik referatu VI Konferencje naukowej "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i poziemnych" -- s. 47-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní změny reliéfu Prahy / Cílek, Václav -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 167-177
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Antropogenní změny reliéfu Prahy / Cílek, Václav, jr. -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 167-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy / Kirchner, Karel, Svobodová, E. -- In: GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE -- S. 14-14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogennyj ograditeľnyj val na Gostyne i jego geomorfologičeskaja ocenka sredi zemljannych valov v ČSR
Antropogennyje gornyje formy reľjefa v Krkonošskom Nacionaľnom parke. čásť II. (rudniki)
Antropogennyje gornyje formy reľjefa v Krkonošskom nacionaľnom parke. Čásť III. (zoltyje priiski i obsledovateľnyje inženerskogeologičeskije štoľni)
Antropogennyje izmenenija rel'jefa na territorii goroda (na primere Moskvy i Bratislavy)
Antropologické zhodnocení koster z Nové vsi u Mělníka.
Antropologie holocenních populací. / Brůžek, Jaroslav, Černý, Viktor, Stránská, Petra, Velemínský, Petr (2007) -- In: Pravěký svět a jeho poznání. -- ISBN 978-80-86124-75-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Antropometrie skeletu neandertálce
Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve / Čermák, Petr, 1946-, Lorencová, Hana, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2005), s. 29-36, 3 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2009), s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropozemli otvalov Severočešskogo burougol´nogo bassejna
Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest / Dostál, Petr, Herben, Tomáš, Kovář, Pavel, Kovářová, Marcela, Kyncl, Tomáš, Raabová, Jana, Vlasáková, Blanka -- In: Journal of Vegetation Science -- ISSN 1100-9233 -- Roč. 20, č. 4 (2009), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Anuran Ilia from the Upper Cretaceous of Utah - Diversity and Stratigraphic Patterns / Eaton, J. G., Gardner, J. D., Přikryl, Tomáš, Roček, Zbyněk -- In: At the Top of the Grand Staircase: The Late Cretaceous of Southern Utah -- S. 273-294
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Anurans from the Lower Cretaceous Jehol Group of Western Liaoning, China / Dong, L., Jones, M. E. H., Roček, Zbyněk, Wang, J. -- In: PLoS ONE -- Roč. 8, č. 7 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ