Listování
od 

Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest / Dostál, Petr, Herben, Tomáš, Kovář, Pavel, Kovářová, Marcela, Kyncl, Tomáš, Raabová, Jana, Vlasáková, Blanka -- In: Journal of Vegetation Science -- ISSN 1100-9233 -- Roč. 20, č. 4 (2009), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Anuran Ilia from the Upper Cretaceous of Utah - Diversity and Stratigraphic Patterns / Eaton, J. G., Gardner, J. D., Přikryl, Tomáš, Roček, Zbyněk -- In: At the Top of the Grand Staircase: The Late Cretaceous of Southern Utah -- S. 273-294
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Anurans from the Lower Cretaceous Jehol Group of Western Liaoning, China / Dong, L., Jones, M. E. H., Roček, Zbyněk, Wang, J. -- In: PLoS ONE -- Roč. 8, č. 7 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die Anwendung der Bildanalyse auf ehemalige Gesteinsstrukturen
Anwendung der Erdgebnisse der Bestimmung des C14 und Tritium Gehaltes bei der Überwachung des Grundwasserregims in dem Kristallin des Tagebauvorfeldes VČSA
Die Anwendung der Rechentechnik in der hydrogeologischen Praxis im Nordböhmichen Braunkohlenrevier
Anwendung der seismischen Methoden zur Lösung der geologischen Baues von Kohlenflözen
Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse / Hartmann, Udo, Lehrberger, Gerhard, Saurle, Andreas -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- Nr. 107 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Anwendung geomagnetischer Untersuchungsmethoden bei der Lösung von Betriebsproblemen im Nordböhmischen Braunkohlenrevier Most (NBBR)
Anwendung von radioaktiven Isotopen bei der Untersuchungen von Rutschungen / Hulla, Jozef, 1940-, Ravinger, Roman, Turček, P. -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C -- Nr. 388 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu / Keler, Richard -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 2 (2004), s. 115-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100 / Bláha, P., Duras, R., Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 231-237
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti / Rambouský, Zdeněk, Sosnovec, Luděk -- In: Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek -- s. 255-258
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova / Mlčoch, Bedřich, Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. srpen (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova / Mlčoch, Bedřich, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatit v exokontaktech granitických pegmatitů v moldanubických serpentinitech
Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic / Černý, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína / Jirásek, Jakub, 1978-, Matýsek, Dalibor, 1960-, Osovský, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 353-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite accumulation in hauyn-nephelinite from Slánská hora Mt