Listování
od 

Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti / Rambouský, Zdeněk, Sosnovec, Luděk -- In: Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek -- s. 255-258
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova / Mlčoch, Bedřich, Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. srpen (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova / Mlčoch, Bedřich, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatit v exokontaktech granitických pegmatitů v moldanubických serpentinitech
Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic / Černý, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína / Jirásek, Jakub, 1978-, Matýsek, Dalibor, 1960-, Osovský, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 353-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite accumulation in hauyn-nephelinite from Slánská hora Mt
Apatite and associated minerals in meta-pegmatites in highway tunnels near Nakléřov, northern Bohemia
Apatite and associated minerals in metamorphosed pegmatite in Nakléřov highway tunnel
The apatite bearing pegmatite from Dobřejovice, near Hluboká nad Vltavou
Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia / Matějka, D., Novák, Jiří Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 9, - (1999), s. 104-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia / Matějka, Dobroslav, Novák, Jiří K. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 9 (1999), p. 104-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite enrichment in nephelinite from Slánská hora Hill, central Bohemia / Matějka, Dobroslav, Novák, Jiří Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 1999, č. 9 (1999), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia / Matějka, Dobroslav, Novák, Jiří K. -- In: Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-274-2 -- s. 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite fission track data for the Postvariscan thermotectonic evolution of the Saxon basement - first results
Apatite fission-track dating and low-temperature history of the Bavarian Forest (southern Bohemian Massif) / Chen, F., Rohrmüller, J., Siebel, Wolfgang, Vamvaka, A. -- In: International journal of Earth sciences -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 103, no. 1 (2014), p. 103-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif / Adamovič, Jiří, Balogh, K., Filip, Jiří, Ulrych, Jaromír -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, 3-4 (2007), s. 211-220
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif / Adamovič, Jiří, 1965-, Balogh, Kadosa, Filip, Jiří, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 3-4 (2007), p. 211-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites / Chapman, Ron, Černý, Petr, Fryer, Brian J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 1-2 (2001), p. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)