Listování
od 

Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif / Adamovič, Jiří, 1965-, Balogh, Kadosa, Filip, Jiří, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 3-4 (2007), p. 211-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites / Chapman, Ron, Černý, Petr, Fryer, Brian J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 1-2 (2001), p. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou / Litochleb, Jiří, Novák, Václav, 1945-, Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse / Lange, Jan-Michael, Tonk, Christian, Wagner, Günther A. -- In: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 1860-1804 -- Jg. 159, Nr. 1 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Apatity z Čejova / Ručka, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Apercu sur l'hydrogéologie tcheque / Hrkal, Zbyněk -- In: Hydrogéologie -- ISSN 0246-1641 -- No. 2 (1999), p. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida) / Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008 -- ISBN 978-80-904208-1-6 -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Apical muscle attachment areas found in Archinacella ovata Barrande in Perner, 1903 (Mollusca) - a preliminary report / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 4 (1996), p. 367-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplication of a geoelctrical methoid for the assessment of vertical displacement of free cavities on lodes L1 and B81 in the area of Uranium mines Příbram
The aplication of multivariate statistical methods in hydrogeology
Aplication of stable isotopes in speleology
Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí / Hanžl, Pavel, Němčič, Ladislav, Novák, Zdeněk -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí / Hanžl, Pavel, 1964-, Němčič, Ladislav, Novák, Zdeněk -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora / Bumbálek, Václav, Čermák, Karel, Říha, M., Říhová, Z. -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace chloritových geotermometrů založených na jejich chemismu: na hydrotermální žíly ve variských flyšových souvrstvích Nízkého Jeseníku, na žíly alpského typu na Sobotínsku a na parageneze se "strigovitem" ze žulového masívu a masivu Strzegom-Sobótka
Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází / Krejčí, Zuzana, Skarková, Helena -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh / Jančovič, Ladislav, Pícha, Bohumil -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace fotoelasticimetrie při výzkumu lidských kloubů / Jíra, Josef, Jírová, Jitka, Kolář, František, Richtr, M. -- In: Sborník 33. konference EAN'95 -- s. 111-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka / Skotnica, Marek -- In: Řízení procesů. Sborník přednášek -- s. 375-378
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu / Dostál, Petr -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)