Listování
od 

Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora / Bumbálek, Václav, Čermák, Karel, Říha, M., Říhová, Z. -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace chloritových geotermometrů založených na jejich chemismu: na hydrotermální žíly ve variských flyšových souvrstvích Nízkého Jeseníku, na žíly alpského typu na Sobotínsku a na parageneze se "strigovitem" ze žulového masívu a masivu Strzegom-Sobótka
Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází / Krejčí, Zuzana, Skarková, Helena -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh / Jančovič, Ladislav, Pícha, Bohumil -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace fotoelasticimetrie při výzkumu lidských kloubů / Jíra, Josef, Jírová, Jitka, Kolář, František, Richtr, M. -- In: Sborník 33. konference EAN'95 -- s. 111-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka / Skotnica, Marek -- In: Řízení procesů. Sborník přednášek -- s. 375-378
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu / Dostál, Petr -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek / Květ, Radan, Malý, Lubomír -- In: Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 80-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole / Mrlina, Jan -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- s. 143-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Aplikace hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geovědách / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej (2008) -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami / Jezerský, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí / Hummel, Martin, Neustupa, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky / Bomont, Sébastien, Mrvík, Ondřej -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 20-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj / Kalendová, Jana, Rapantová, Naďa -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 77-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách / Olšar, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 3 (2009), s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu / Esterka, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 171-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů / Kult, Ludvík, Šára, Václav, Vávra, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1994), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace loužících metod a jejich interpretace / Ettler, Vojtěch (2008) -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren / Frantál, Bohumil, Nováková, Eva -- In: Geodetický a kartografický obzor -- Roč. 55, č. 5 (2009), s. 1-3
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG