Listování
od 

Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 80-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole / Mrlina, Jan -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- s. 143-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Aplikace hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geovědách / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej (2008) -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami / Jezerský, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí / Hummel, Martin, Neustupa, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky / Bomont, Sébastien, Mrvík, Ondřej -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 20-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj / Kalendová, Jana, Rapantová, Naďa -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 77-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách / Olšar, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 3 (2009), s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu / Esterka, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 171-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů / Kult, Ludvík, Šára, Václav, Vávra, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1994), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace loužících metod a jejich interpretace / Ettler, Vojtěch (2008) -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren / Frantál, Bohumil, Nováková, Eva -- In: Geodetický a kartografický obzor -- Roč. 55, č. 5 (2009), s. 1-3
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí / Čížek, Pavel, 1952-, Štětina, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině / Fejfar, Milan, Losos, Miloslav, Novák, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 129-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách / Hrádek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 11 (1982), s. 328-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery / Tachecí, Pavel, 1972- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 238-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii / Blecha, Vratislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla / Stibitz, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 541
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr / Bayer, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 18-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody / Kazda, Ivo, 1932- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 4 (2003), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)