Listování
od 

Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách / Hrádek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 11 (1982), s. 328-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery / Tachecí, Pavel, 1972- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 238-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii / Blecha, Vratislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla / Stibitz, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 541
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr / Bayer, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 18-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody / Kazda, Ivo, 1932- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 4 (2003), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů / Ščučka, Jiří -- In: 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník -- s. 97-100
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví / Černý, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1999), s. 48-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 25-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu / Patočka, František, Pošmourný, Karel, 1938-, Rajlich, Petr, 1944-, Richter, Antonín, Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 217-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina / Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 354-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie / Lukeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci / Godány, Josef, Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci / Godány, Josef, Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Šarbach, Michal, Veselovský, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace pozemní a satelitní spektroradiometrie pro monitorování odpadů spojených s povrchovou těžbou v sokolovské pánvi
Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy / Šilar, Jan, 1926- -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese / Hendrychová, Markéta, Kabrna, Martin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2008), s. 2-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice) / Čermák, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD / Uhlík, Jaroslav -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 50-56
Zdroj: ČGS (UNM)