Listování
od 

Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR / Fejfar, Milan, Kocák, Augustín, Mayer, Stanislav, Mořkovský, Milan, Novák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 38-45, 1 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi / Procházková, Dana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 365-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 2 (1987), s. 193-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná) / Hrubý, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín / Polák, M., Polák, Václav -- In: Jemná mechanika a optika -- Roč. 55, č. 10 (2010), s. 281-284
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn / Pertoldová, Jaroslava, 1956- -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 13-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely / Zikmund, Jan -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 135-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii / Myslil, V., Pošmourný, Karel, Stibitz, M. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 41, č. 5 (1999), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii / Myslil, Vlastimil, 1924-, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin / Vašek, Jaroslav -- In: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin -- s. 267-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů / Drábek, Milan -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve / Květ, Radan, 1928-, Malý, Lubomír -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky / Bláhová, Oldřiška, Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 12 (1997), s. 402-406
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikace vysokoteplotní rtg-difraktometrie v cementářství / Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně / Bajer, A., Lisá, Lenka, Merta, D., Peška, M., Zůbek, A. -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. 2005, č. 6 (2007), s. 177-181
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví / Drápala, Jaromír, Kubíček, Petr, Mrázek, Libor -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 1 (1998), s. 39-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov / Fečko, Peter, Malysiak, V., Pravečková, M., Raclavská, Helena, 1959- -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 115-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplikácia dvoch rozostupov odporového profilovania s jednou spoločnou sýtnou elektrodou
Aplikácia extrémne náročných výpočtov v geomechanike / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej, Starý, Jiří -- In: Geomechanika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. Zborník -- s. 146-148
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG