Listování
od 

Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava) / Rozložník, Ladislav, Sasvári, Tibor -- In: Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984 -- s. 194-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Aplites, aplitic granites and pegmatites from the southwestern margin of the Central Bohemian Pluton
Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 222-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Apocalypse abd feast of the Geological Survey in Vienna
Apocalypse or Eden? Argument on myth and reality of green-house effect
Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 1 (1993), s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883) / González Fabre, Miguel, Mazadiego Martínez, Luis Felipe, Puche Riart, Octavio -- In: Boletín geológico y minero -- ISSN 0366-0176 -- Vol. 117, no. 3 (2006), p. 441-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti / Kolcun, Alexej -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře -- s. 104-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Apoyeque silicic strato-shield volcano / Hradecký, Petr, Hrubeš, Martin, Strauch, Wilfried, Ševčík, Josef -- In: Abstracts of 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua / Hradecký, Petr, Hrubeš, Martin, 1968-, Strauch, W., Ševčík, Josef, 1943- -- In: 20th Colloquium on Latin American Earth Sciences : Kiel, Germany, 11 - 13 April 2007 : abstracts -- s. 289
Zdroj: ČGS (UNM)
Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic / Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Geological Quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 50, č. 3 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic) / Havíř, Josef, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 50, no. 3 (2006), p. 391-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic) / Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Geological Quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 50, č. 3 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Appearance of chalch coal in the Czech Republic
Appendice: Répartition mondiale des activités du PICG et liste des projets du PICG, 1988-1993 / Babuška, Vladislav, Malling, Sören -- In: Nature et Resources -- ISSN 0304-2995 -- An. 30, no. 3-4 (1994), p. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium / Baldrian, Petr, Gabriel, Jiří -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 28, no. 5 (1996), p. 343-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Applicability of higher-order ray theory for S wave propagation in inhomogeneous weakly anisotropic elastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 104, B12 (1999), s. 28829-28840
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Applicability of the wavelet theory for seismological Signals / Častová, N., Kaláb, Zdeněk, Kučera, R. -- In: 26. General Assembly of the European Seismological Commission (ESC). Papers -- s. 53-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany / Eynatten, Hilmar von, Luvizotto, George Luiz, Triebold, Silke, Zack, Thomas -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (2006), p. 144
Zdroj: ČGS (UNM)