Listování
od 

Application of Overhauser Magnetometer in the volcanic-constituted watershed in West Bohemia / Bayer, Tomáš, Mrlina, Jan, Polák, Václav, Seidl, Michal -- In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov -- S. 85-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
An application of parallel DiD and DD solvers / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Krečmer, Karel, Starý, Jiří -- In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek -- s. 13-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
An application of parallel high performance computing in geomechanics / Blaheta, Radim, Starý, Jiří -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře -- s. 14-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Application of petrological and mineralogical methods in the investigation of Upper Cenozoic sediments of the Krušné Hory Mts.
Application of Petrophysical Equation System for Well Log Interpretation in the Gas Bearing Formation of the Žukov Reservoir
Application of photoelastic measuring for research of human joints / Jíra, J., Jírová, J., Kolář, František -- In: Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95" -- s. 43-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology
Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology in the Silesian Beskydy Mts.
Application of portable Raman instruments for fast and non-destructive detection of minerals on outcrops / Čapoun, Tomáš, Edwards, Howell. G.M., Hargreaves, Mike, Jehlička, Jan, Vítek, Petr -- In: Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy -- ISSN 1386-1425 -- Roč. 73, č. 3 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic) / Kučerová, Radmila, 1965- -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Vol. 18 (2006), p. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of quantitative mineralogical analyses of gold in prospecting for gold in Burkina Faso
Application of Radiocarbon dating in speleology and its topical problems
Application of Remote Sensing Methods for Evaulation of Geological Hazards in the Northen Part of El Salvador / Kopačková, Veronika -- In: Mezinárodní geografická konference -- ISBN 80-86561-96-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The application of resistivity profiling arrangement with two measuring arrays and oné common current electrode.
Application of results of experimental laboratory investigations to the intepretation of ore textures
Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No. 25 / Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- No. 87 (1988), p. 113-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of scalar magnetic rock parameters to the reconstruction of climate coeval with the deposition of sediments in the Kudaro-1 and Kudaro-3 cave, South Ossetia, Georgia / Kapička, Aleš, Lyubin, V. P., Pospelova, G. A., Sharonova, Z. V. -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 37, č. 10 (2001), s. 844-854
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Application of seismic attributes at the 3D seismic interpretation
Application of small computers in treatment of geological data in the form of data-basis
Application of statistical analysis to estimation of rock workability