Listování
od 

Application of microfacies analysis in the Lower Devonian of the Barrandian, central Bohemia / Šarf, Pavel, Velebilová, Lenka -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 1-2 (1996), p. 105-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of MIKE SHE model in upper Jizera watershed
Application of Mining law in BRD
The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif) / Daněk, Tomáš, Jelínek, Jan, Mališ, Jiří, Staněk, František, 1956-, Thomas, Jan -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 10, no. 1 (169), p. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites / Raclavský, Konstantin, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 35, no. 1 (1989), p. 85-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of multi-dimensional methods in hydrology
Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps / Chakraborty, Sumit, Faryad, Shah Wali -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of network theory on solving surface emission of gas from abandoned coalmines
Application of neutron diffraction and ultrasonic methods at high pressures to study of geological samples / Ivankina, T., Kern, H., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A., Pros, Zdeněk -- In: Proceedings of International Workshop "Crystallography at high pressure - 2006.. Proceeding of VII. Conference "Physical-chemical and petrophysical researches -- s. 28-28
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region) / Jelínek, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 10, č. 2 (2013), s. 197-205
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta, 1980- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 10, no. 2 (170), p. 197-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Application of non-productive blasting for rock burst prevention in geomechanical difficult zones of Lazy colliery in Orlová
Application of numerical model for proposed salvation of contaminated ground water
Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics / Gregerová, Miroslava, 1948-, Hložek, Martin -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 86-88
Zdroj: ČGS (UNM)
APPLICATION OF OPTICAL METHODS FOR THE RESEARCH OF NEOLITIC CERAMICS / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin -- In: Mineralogica Polonica -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 2006, č. 28 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Application of Overhauser Magnetometer in the volcanic-constituted watershed in West Bohemia / Bayer, Tomáš, Mrlina, Jan, Polák, Václav, Seidl, Michal -- In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov -- S. 85-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
An application of parallel DiD and DD solvers / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Krečmer, Karel, Starý, Jiří -- In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek -- s. 13-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
An application of parallel high performance computing in geomechanics / Blaheta, Radim, Starý, Jiří -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře -- s. 14-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Application of petrological and mineralogical methods in the investigation of Upper Cenozoic sediments of the Krušné Hory Mts.