Listování
od 

Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin / Holub, Karel, Veselá, Vlasta -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 107-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Approximate conditions for the all-axis triplication in transversely isotropic media / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-structures. Report 13 -- s. 91-105
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Approximate conditions for the off-axis triplication in transversely isotropic media / Vavryčuk, Václav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 48, č. 1 (2004), s. 187-198
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Approximate conditions for the off-axis triplication in transversely isotropic media / Vavryčuk, Václav, 1959- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 1 (2004), p. 187-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Approximate reasoning is a special first-order fuzzy theory / Novák, Vilém -- In: 2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications. Abstracts -- s. 38-39
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Approximate relation between the ray vector and the wave normal in weakly anisotropic media / Pšenčík, Ivan, Vavryčuk, Václav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 4 (2002), s. 793-807
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Approximate retrieval of the point source in anisotropic media: numerical modelling by indirect parametrization of the source / Šílený, Jan, Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 143, č. 3 (2000), s. 700-708
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Approximate seismic-wave traveltimes in laterally varying, layered, weakly anisotropic media / Farra, V., Pšenčík, Ivan, Tessmer, E. -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 21 -- S. 125-128
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Approximation of actual yarn shape in textile composites using cubic splines / Glogar, Petr, Košková, B., Vopička, S. -- In: Proceedings of the 3rd International Conference of Textile Science. vol. 3 -- s. 580-583
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Svitek, Tomáš, Vilhelm, Jan -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 11, - (2009), s. 3366-3366
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians) / Bíl, Michal, Franců, Juraj, Krejčí, Oldřich -- In: Sixth International Conference on Geomorphology, Geomorphology in Regions of Environmental Contrasts, September 7-11, 2005 Zaragoza (Spain) -- ISBN Z-2.162/2005 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích / Šifalda, Vladimír -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 12 (1996), s. 399-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic) / Vašíček, Zdeněk -- In: Memorie Descrittive della Carta Geologica d´Italia -- Vol. 51 (1995), p. 167-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic) / Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, Jan -- In: Landslides in research, theory and practice -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 336-342
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic) / Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, J. -- In: Landslides in research, theory and practice, Volume 2. Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides held in Cardiff on 26-30 June 2000 -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 1285-1288
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992 / Vašíček, Zdeněk -- In: Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg -- ISSN 0072-1115 -- Vol. 77 (1996), p. 221-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 179 (2010), p. 183-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi from the Lower Cretaceous strata along the Río Argos (Caravaca, SE Spain) / Hoedemaeker, Philip J., Vašíček, Zdeněk -- In: Scripta geologica -- ISSN 0375-7587 -- Vol. 115 (1997), p. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi, Tintinnids and stratigraphy of the Jurrasic-Crecateous (Zliechov unit of the Krížna Nappe, Strážovské vrchy Mts., boundary beds in the Strážovce section, Central Western Carpathians, Western Slovakia)
Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty) / Borza, Vladimír, Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 69-92
Zdroj: ČGS (UNM)