Listování
od 

Aptychi from the Lower Cretaceous strata along the Río Argos (Caravaca, SE Spain) / Hoedemaeker, Philip J., Vašíček, Zdeněk -- In: Scripta geologica -- ISSN 0375-7587 -- Vol. 115 (1997), p. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi, Tintinnids and stratigraphy of the Jurrasic-Crecateous (Zliechov unit of the Krížna Nappe, Strážovské vrchy Mts., boundary beds in the Strážovce section, Central Western Carpathians, Western Slovakia)
Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty) / Borza, Vladimír, Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 69-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Aquatic and wetland ecosystems during the Late Glavcial and Holocene based on pollen analyses
Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe) / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 241 (2003), s. 255-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe) / Kvaček, Zlatko -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 241, č. 1 (2003), 25
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Rolavská vrchoviště raised bogs
The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland) / Collinson, Margaret, Kvaček, Zlatko, 1937-, Zastawniak, Ewa -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 41, no. 2 (2001), p. 253-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin / Cissé, Youssouf -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 46, no. 2-3 (2002), p. 615-619
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ar - Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development / Kachlík, Václav, Maluski, Henri, Marheine, Dirk, Patočka, František, Zelazniewicz, Andrzej (2002) -- In: Paleoozoic amalgamtation of the Central Europe -- ISBN 0305-8719
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
The Ar-Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development / Kachlík, V., Maluski, H., Marheine, D., Patočka, František, Zelazniewicz, A. -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- s. 133-155
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians) / Ježek, Josef, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Aracistrobus, an enigmatic non-araceous fossil from the Eurasian Oligocene and Miocene / Bogner, Josef, Kvaček, Zlatko -- In: Zitteliana -- ISSN 1612-412X -- Roč. A 50, č. 30.06.2010 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aragonit a další jeskynní minerály / Cílek, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 221-226
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit a další jeskynní minerály / Cílek, Václav, 1955- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 221-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 163-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách / Fediuk, František, 1929- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit v československých jeskyních / Králík, František, Skřivánek, František -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 94-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonit v jeskyních - geneze, destrukce a ochrana / Cílek, Václav -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 16-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)