Listování
od 

Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze / Vrána, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15, č. jaro (2007), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aragonit ze sicilských ložisek síry / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonite from Cicov hill in the Czech Republic / Filippi, Michal, Hyršl, J. -- In: Mineralogical Record -- ISSN 0026-4628 -- Roč. 35, 3/4 (2004), s. 137-142
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonite from Dřínová quarry near Tišnov
Aragonite from reilway tunnel in Vítkov hill in Prague
Aragonite in Czechoslovak Caves
Aragonite in phonolite from the Doubravská hora near Teplice
Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech / Cílek, Václav, jr. -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 7 (1989), s. 445-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 227-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Araucarien in der Kreide von Europa / Kunzmann, Lutz -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Nr. 5 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Araukarity v Nové Pace / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 5 (1986), s. 175, obr. příl. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Arbeitsreise ins Land der Kopfjäger
Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1991 (Variant.)
Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil / Cabral, Alexandre, Kwitko-Ribeiro, R., Lehmann, B., Tupinambá, M., Vymazalová, Anna -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 184, č. 3 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil / Cabral, Alexandre Raphael, Kwitko-Ribeiro, Rogerio, Lehmann, Bernd, Tupinambá, Miguel, Vymazalová, Anna -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 3 (2008), p. 329-336
Zdroj: ČGS (UNM)
ARC/INFO a jeho uživatelé / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 12 (1995), s. 54-55
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ArcFM nabízí správu distribučních sítí v prostředí ArcGIS ESRI / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 3 (2004), s. 5-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 10, č. 6 (2000), s. 60-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractinia) z české křídové pánve (svrchní cenoman - spodní turon; svrchní turon)
Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur; Turonien supérieur, Tchécoslovaquie) / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 399-414
Zdroj: ČGS (UNM)