Listování
od 

Araukarity v Nové Pace / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 5 (1986), s. 175, obr. příl. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Arbeitsreise ins Land der Kopfjäger
Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1991 (Variant.)
Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil / Cabral, Alexandre, Kwitko-Ribeiro, R., Lehmann, B., Tupinambá, M., Vymazalová, Anna -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 184, č. 3 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil / Cabral, Alexandre Raphael, Kwitko-Ribeiro, Rogerio, Lehmann, Bernd, Tupinambá, Miguel, Vymazalová, Anna -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 3 (2008), p. 329-336
Zdroj: ČGS (UNM)
ARC/INFO a jeho uživatelé / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 12 (1995), s. 54-55
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ArcFM nabízí správu distribučních sítí v prostředí ArcGIS ESRI / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 3 (2004), s. 5-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 10, č. 6 (2000), s. 60-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractinia) z české křídové pánve (svrchní cenoman - spodní turon; svrchní turon)
Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur; Turonien supérieur, Tchécoslovaquie) / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 399-414
Zdroj: ČGS (UNM)
An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. P-042
Zdroj: ČGS (UNM)
An Archaeogeophysical Survey of Nižbor Castle, Czech Republic - Some Results / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Vilhelm, Jan (2003) -- In: 9th Meeting of Environmental and Engineering Geophysics -- ISBN 80-239-1332-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Archaeoglobitruncana kefiana foraminiferal zone of the basal Tethyan Maastrichtian / Maamouri, Annie-Louise, Salaj, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 6 (1987), p. 677-689
Zdroj: ČGS (UNM)
Archaeological and geological investigation of the Dunes , confluence area of the Morava and Dyje Rivers
Archaeological research of deserted mining area near the church of St. Wenceslaus in Pněvice (Pnewitz, district Kuttenberg)
Archaeologische und geologische Untersuchungen der Sanddunen am Zusammenfluss von March und Thaya, Mahren / Havlíček, Pavel, Poláček, Lumír, Škvojec, Jaroslav -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 6 -- ISBN 80-86023-31-1 -- 64
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Archaeometallurgic slags from Kutná Hora / Manasse, Andrea, Mellini, Marcello -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- H. 8 (2002), p. 369-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Archaeopteryx stále paleontologickou záhadou / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 8 (1988), s. 437-443
Zdroj: ČGS (UNM)
Archaeotriton basalticus (V. Meyer, 1859)(Urodela, Salamandridae) aus dem Unteroligozän von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen) / Böhme, Madelaine -- In: Abhandlungen des Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- ISSN 0070-7228 -- Jg. 43-44 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Archäische Kruste als Quelle gewöhnlichen Bleis in der Böhmischen Masse