Listování
od 

Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Facies -- ISSN 0172-9179 (1992), s. 35-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Area impacts of mining activities, liquidation-reclamation works and protection of deposits on the quality and the extent of utilizable resources
El área volcánica de Momotombo (Nicaragua) / Novák, Zdeněk -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 31 (2006), s. 25-46
Zdroj: ČGS (UNM)
El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos / Novák, Zdeněk, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 31 (2006), s. 47-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Areal extent of the basement magnetic source in SE Slovakia
Areas of minimum intensity of soft X-Rays as sources of solar wind high-speed streams / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- Roč. 64, 5/6 (2002), s. 511-515
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Arenig cephalopods from Southern Bolivia / Egenhoff, Sven O., Erdtmann, Bernd-Dietrich, Marek, Jaroslav, Schönian, Frank, Weber, Bernd (2000) -- In: Palaeontology Down-Under 2000, 11th - 15th July 2000, Orange, NSW, Australia -- ISBN ISSN 0729-011X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Arenig (Lower Ordovician) orthide brachiopods from Prague Basin, Bohemia / Mergl, Michal -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
The Arenig/Llanvirn boundary (Ordovician) in the Prague Basin (Bohemia) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 3-4 (1993), s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Arfvedsonite pegmatites of Khan Bogd massif, Mongolia: Zr mineralization
Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace / Jaroš, Ondřej, Káňová, Hana, Kynický, Jindřich, Mašek, Jiří, Xu, Cheng -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 222-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Argentopentlandit v olivinické minetě od Horního Kožlí v jižních Čechách
Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian / Němec, Dušan, 1927-2001, Scharmová, Marta -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 4 (1992), s. 325-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, 1953-, Šourek, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 154, no. 2 (1986), p. 207-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy) / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Harman, Miroslav, Horváth, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Argillitization by descending acid solutions at Dekýš (Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia)
Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia / Jiránek, Jiří, Rambousek, Petr, Šeba, Petr -- In: Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in České Budějovice -- ISBN 80-7066-715-X -- s. 211-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš, Šťastný, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 11, č. 3 (2014), s. 255-267
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Argillized porphyroids in Železné hory Mts. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Arguments in favour of clockwise block rotation in Variscides of Moravia - analyzing the Devonian facies disjunctions