Listování
od 

Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace / Jaroš, Ondřej, Káňová, Hana, Kynický, Jindřich, Mašek, Jiří, Xu, Cheng -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 222-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Argentopentlandit v olivinické minetě od Horního Kožlí v jižních Čechách
Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian / Němec, Dušan, 1927-2001, Scharmová, Marta -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 4 (1992), s. 325-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, 1953-, Šourek, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 154, no. 2 (1986), p. 207-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy) / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Harman, Miroslav, Horváth, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Argillitization by descending acid solutions at Dekýš (Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia)
Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia / Jiránek, Jiří, Rambousek, Petr, Šeba, Petr -- In: Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in České Budějovice -- ISBN 80-7066-715-X -- s. 211-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš, Šťastný, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 11, č. 3 (2014), s. 255-267
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Argillized porphyroids in Železné hory Mts. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Arguments in favour of clockwise block rotation in Variscides of Moravia - analyzing the Devonian facies disjunctions
Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994 -- s. 44-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Ariadnaesporites and Capulisporites: "water fern" megaspores from the Upper Cretaceous of Central Europe / Batten, David J., Collinson, Margaret E., Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Review of palaeobotany and palynology -- ISSN 0034-6667 -- Vol. 83 (1994), p. 159-174
Zdroj: ČGS (UNM)
"Aridní" sírany hořčíku z jeskyně Repiská v Demänovské dolině / Cílek, Václav -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 5 (2000), s. 6-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě / Chrt, Jiří, Plch, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 142-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Aristocystites, a recumbent diploporid (Echinodermata) from the Middle and Late Ordovician of Bohemia, ČSSR / Parsley, Ronald L. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 64, č. 2 (1990), s. 278-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Arkose of the Dietrichštejn tomb in Mikulov (South Moravia)
Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 161-164, Příl. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Arktické jaro / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 63-65
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia) / Obst, Petr, Žák, Lubor -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 4 (1989), p. 337-351
Zdroj: ČGS (UNM)