Listování
od 

Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic) / René, Miloš, Šťastný, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 11, č. 3 (2014), s. 255-267
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Argillized porphyroids in Železné hory Mts. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Arguments in favour of clockwise block rotation in Variscides of Moravia - analyzing the Devonian facies disjunctions
Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994 -- s. 44-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Ariadnaesporites and Capulisporites: "water fern" megaspores from the Upper Cretaceous of Central Europe / Batten, David J., Collinson, Margaret E., Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Review of palaeobotany and palynology -- ISSN 0034-6667 -- Vol. 83 (1994), p. 159-174
Zdroj: ČGS (UNM)
"Aridní" sírany hořčíku z jeskyně Repiská v Demänovské dolině / Cílek, Václav -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- č. 5 (2000), s. 6-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě / Chrt, Jiří, Plch, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 142-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Aristocystites, a recumbent diploporid (Echinodermata) from the Middle and Late Ordovician of Bohemia, ČSSR / Parsley, Ronald L. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 64, č. 2 (1990), s. 278-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Arkose of the Dietrichštejn tomb in Mikulov (South Moravia)
Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 161-164, Příl. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Arktické jaro / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 63-65
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia) / Obst, Petr, Žák, Lubor -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 4 (1989), p. 337-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Arnika - druhé dějství / Kolčava, Michal -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Arnoštovi k osmdesátinám / Suk, Miloš, 1934- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 265-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Around the Early/Middle Miocene (Karpatian/Badenian) boundary in the Austrian Neogene basins : a story of gaps / Ćorić, Stjepan, Hohenegger, Johann, Pervesler, Peter, Roetzel, Reinhard, Rögel, Fred, Scholger, Robert, Spezzaferri, Silvia, Stingl, Karl -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 9, no. 4 (2003), p. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Ing. Arpád Abonyi 60-ročný / Roda, Štefan -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Arsen v atmosférické depozici v blízkosti česko-polské hranice: dvě vzorkovací kampaně s odstupem 20 let
Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře / Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře / Malec, Jan, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)