Listování
od 

Arzen v podzemních vodách Bangladéše. Největší kontaminační problém na světě / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 11 (1998), s. 607
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov / Breiter, Karel, 1956-, Čopjaková, Renata, Mlčoch, Bedřich, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 116-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny / Breiter, Karel, Čopjaková, Renata, Mlčoch, Bedřich, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. září (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Arzenic-rich mineral assemblage in granite from Hora Svaté Kateřiny
Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 4 (1987), s. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Arzenolit z Měděnce v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956-, Říha, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 429
Zdroj: ČGS (UNM)
Arzenopyrit a arzénový pyrit z ložiska Roudný (Český masiv)
Arzenopyrit z Keplů na Šumavě / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 350-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
As in pyrites from Nova Ves at Rymarov ore deposit
As-mineralizace ze Sumrakova u Telče / Houzar, Stanislav, Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 14 (1999), s. 25-39
Zdroj: ČGS (UNM)
As-mineralization from Sumrakov near Telč
As-rich metallurgical products from Kutná Hora (Czech republic)
As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Zeman, Josef -- In: Geochémia 2004 -- ISBN 80-88974-59-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností / Theodosisová, Jana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 1 (1999), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Ascending speleogenesis in the Czech Republic and Slovakia / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Hypogene speleogenesis (between theory and reality...) : guide book and abstracts -- S. 59-67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ascending speleogenesis of some Slovak and Czech caves / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 2-3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Asciocythere bonnemai (Ostracoda, Crustacea) in the boreal upper Cretaceous in Europe / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1984, no. 4 (1986), p. 309-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Asciocythere bonnemai (Ostracoda, Crustacea) v boreaľnom verchnem melu Jevropy
Asciocythere bonnemai (Ostracoda, Crustacea) ve svrchní křídě evropské boreální provincie