Listování
od 

Arzenolit z Měděnce v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956-, Říha, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 429
Zdroj: ČGS (UNM)
Arzenopyrit a arzénový pyrit z ložiska Roudný (Český masiv)
Arzenopyrit z Keplů na Šumavě / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 350-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
As in pyrites from Nova Ves at Rymarov ore deposit
As-mineralizace ze Sumrakova u Telče / Houzar, Stanislav, Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 14 (1999), s. 25-39
Zdroj: ČGS (UNM)
As-mineralization from Sumrakov near Telč
As-rich metallurgical products from Kutná Hora (Czech republic)
As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Zeman, Josef -- In: Geochémia 2004 -- ISBN 80-88974-59-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností / Theodosisová, Jana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 1 (1999), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Ascending speleogenesis in the Czech Republic and Slovakia / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Hypogene speleogenesis (between theory and reality...) : guide book and abstracts -- S. 59-67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ascending speleogenesis of some Slovak and Czech caves / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 2-3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Asciocythere bonnemai (Ostracoda, Crustacea) in the boreal upper Cretaceous in Europe / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1984, no. 4 (1986), p. 309-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Asciocythere bonnemai (Ostracoda, Crustacea) v boreaľnom verchnem melu Jevropy
Asciocythere bonnemai (Ostracoda, Crustacea) ve svrchní křídě evropské boreální provincie
An aseismic tectonic movement and implications in case of displacement monitoring in Mountains / Košťák, Blahoslav -- In: Reports on Geodesy -- Roč. 53, č. 7 (2000), s. 81-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste / Klika, Zdeněk, 1943-, Roubíček, Václav, 1944-, Seidlerová, Jana, 1960-, Stach, Martin, Šustai, Ondřej, Tomášek, Vladimír, Weiss, Zdeněk, 1942- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 1 (141), p. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste / Hůda, Vladimír, Lyčková, Barbora, 1964- -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Vol. 20 (2008), p. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Asignificant progress of scheelite flotation
ASM et mécanismes des déformations dans les nappes varisques des Vosges Moldanubiennes / Edel, Jean-Bernard, Mauler, Alexandra, Maurin, Jean-Christophe, Schulmann, Karel -- In: 16. Réunion des Sciences de la Terre: symposium 6 - Evolution géodynamique du socle de l'Europe -- ISBN 2-85363-073-0 -- s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)