Listování
od 

Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste / Klika, Zdeněk, 1943-, Roubíček, Václav, 1944-, Seidlerová, Jana, 1960-, Stach, Martin, Šustai, Ondřej, Tomášek, Vladimír, Weiss, Zdeněk, 1942- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 1 (141), p. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste / Hůda, Vladimír, Lyčková, Barbora, 1964- -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Vol. 20 (2008), p. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Asignificant progress of scheelite flotation
ASM et mécanismes des déformations dans les nappes varisques des Vosges Moldanubiennes / Edel, Jean-Bernard, Mauler, Alexandra, Maurin, Jean-Christophe, Schulmann, Karel -- In: 16. Réunion des Sciences de la Terre: symposium 6 - Evolution géodynamique du socle de l'Europe -- ISBN 2-85363-073-0 -- s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace a chemické složení amfibolů hornin Jílovského pásma, střední Čechy
Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum / Houzar, S., Šrein, Vladimír -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4, N (2008), s. 1-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4-5 (2008), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 4, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Losos, Zdeněk, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu / Horáková, Milada -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 63-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě / Staněk, Josef -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 82 (1997), s. 3-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě / Vávra, Václav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 25-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace obsahující clintonit v chondroditových mramorech moldanubika z kontaktní aureoly třebíčského plutonu, Český masiv
Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti / Fatka, Oldřich, 1957-, Szabad, Michal, Šinágl, M., Vokáč, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky / Novotný, Pavel, 1954-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu / Nešporová, M., Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002 -- ISBN 80-244-0454-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu / Nešporová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel, 1957- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu. / Nešporová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel (2002) -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002 -- ISBN 80-244-0454-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu / Krejčíř, Miroslav -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí / Turan, Ján, Vančová, Lidia -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 271-277
Zdroj: ČGS (UNM)