Listování
od 

Aspekty stanovení NEL plynovou chromatografií / Kovářová, Miloslava -- In: Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005 -- ISBN 80-239-5479-2 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky / Kryl, Václav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Asprokavos, nejjižnější místo ostrova Korfu / Kirchner, Karel -- In: Země a cesty -- Roč. 75, č. 4 (1999), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Un assemblage de feuilles de l´Oligocene de Csolnok (Bassin de Dorog, Hongrie septentrionale)
Assemblage épibenthique a hyolithes, tabule epizoaire et ostracode beyrichiacea du Dévonien inférieur du Maroc et d'Espagne / Galle, Arnošt, Marek, Ladislav, 1928-, Racheboeuf, Patrick R., Regnault, Serge, Vannier, Jean -- In: Revue de paléobiologie -- ISSN 0253-6730 -- An. 13, no. 2 (1994), p. 411-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Assemblage epibenthique a hyolithes, tabule epizoaire et ostracode Beyrichiaceae du Devonien Inferieur du Maroc et d'Espagne / Galle, Arnošt, Marek, Ladislav, Racheboeuf, P. R., Regnault, S., Vannier, F. -- In: Revue de Paléobiologie -- ISSN 0253-6730 -- Roč. 13, č. 2 (1994), s. 411-425
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Assemblage of echinoderms (Cystoidea and Blastoidea) from the basal layers of the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
Assemblage of minerals from Alpine-type veins at Mirošov (near Nové Město na Moravě)
Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Geologica et palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Vol. 28 (1994), p. 1-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), s. 119-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Assemblages of flora, miospores and megaspores from the Kounov Member at Kněževes (Rakovník Basin)
Assemblages of trace fossils in the "polyteichus facies" of the Bohdalec formation (Upper Ordovician, Bohemia) / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 63, no. 1 (1988), p. 23-33, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Assesment Criteria for Industrial Minerals and Rocks. Part 4, Volcanic Rocks and Lightweight Aggregates
Assesment of surface deformation due to undermining / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 7(96) (1995), p. 115-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Assessement of surface deformation due to undermining / Skořepová, Jiřina -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 96, č. 7 (1995), s. 115-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Assessing drinking water quality in Northern Latium by trace elements analysis / DallAglio, Mario, Pačes, Tomáš -- In: Water Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- s. 525
Zdroj: ČGS (UNM)
Assessment and prospects of mineral deposits in Eastern Krušné hory Mts.
An assessment of dam stability on the Odra river by means of GIS