Listování
od 

Association des géologues du permien : excursion dans le permien de Tchéquie 13-17 juillet 1998 / Deroin, J.-P. -- In: Géochronique -- ISSN 0292-8477 -- An. 64 (1997), p. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Association of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian) in the north-eastern part of the Prague Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Mikuláš, R. -- In: XV. Jornadas de Paleontología y symposios de los proyecto paleontología Espaňola: actas -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Association of fossils and history of research at the Týřovice-"Pod hruškou" locality (Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 107-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians / Čáslavský, Josef, Franců, Juraj, 1957-, Rojkovič, Igor -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 1 (1992), s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Association of Placoparia cambriensis (Trilobita( and minute ovoid pellets in the fill of an ichnofossil (Ordovician, Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Slavíčková, J. -- In: Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave -- s. 162
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Association of secondary minerals accompanying linarite from the Modrá štola Gallery, Zlaté Hory, the Jeseníky Mts.
Association of trace elements with colloidal fractions in leachates from closed and active municipal solid waste landfills / Ettler, Vojtěch, Ježek, Josef, Klementová, Mariana, Matura, Marek, Mihaljevič, Martin, Sýkora, Vladimír, Šebek, Ondřej -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 183, č. 1-3 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Associations of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian( in the north-eastern part of the Prague Basin, Czecg Republic / Budil, P., Mikuláš, Radek -- In: Temas Geológico-Mineros ITGE. 26 -- s. 533-540
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Associations of carbonates and accessory minerals in relation to sedimentary environment
Associations of heavy minerals in sandy cave sediments of the Bohemian karst.
Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic / Fatka, Oldřich, 1957-, Szabad, Michal, Vokáč, Václav -- In: 21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum / Likovský, Jakub, Stránská, Petra, 1965-, Velemínský, Petr -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 61, no. 3-4 (2005), p. 81-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Assoziation regionalmetamorpher Skarne und Greisen in der Böhmischen Masse / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Arch. Lagerstättenforsch. Geol. Bundesanst. -- ISSN 0253-097X -- Jg. 9 (1988), s. 95-102
Zdroj: ČGS (UNM)
The assumed polybasite from the National Museum collection was identified as hematite
Assumed Quaternary maar structure at the Czech/German border between Mýtina and Neualbenreuth (western Eger Rift, Central Europe): geophysical, petrochemical and geochronological indications / Geissler, W., Kämpf, H., Mrlina, Jan, van den Bogaard, P. -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Roč. 35, č. 4-5 (2007), s. 213-230
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor / Bottke, William F., Nesvorný, David, Vokrouhlický, David, 1966- -- In: Nature -- ISSN 0028-0836 -- Vol. 449, no. 7158 (2007), p. 48-53
Zdroj: ČGS (UNM)
The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Žítt, Jiří -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 26, č. 2 (2005), s. 225-237
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Žítt, Jiří -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 26, no. 2 (2005), p. 225-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Asteroidea in Late Cretaceous taphocoenoses of Bohemia, Czech Republic / Žítt, Jiří -- In: Echinodrms: München -- s. 509-512
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Asteroids: Their composition and impact threat / Burbine, Thomas H. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 77, č. 4 (2002), s. 243-252
Zdroj: ČGS (UNM)